Kasseapperat

Alt det med småt....

-betaling sker kontant, på check eller over netbank førstkommende hverdag.

 

-for mindre arrangementer 20-30 voksenkuverter, betales der et gebyr på mellem 1500 kr og 2000 kr alt efter selskabets størrelse


-børn mellem 3 og 10 år 1/2 pris


-depositum på 2000 kr betales ved indgåelse af aftale og modregnes den endelige afregning. 


-ved afbud senere end 4 måneder inden arrangementet tilbagebetales depositum ikke.


-endelig kuvertantal aftal
es senest 7 dage før arrangementet, dog max 20% reducering af det oprindeligt bestilte.

 

-duge kan bestilles: 30 kr pr kuvert


-kontonr: 9011 4581648265

 

-ekstra tid kan aftales 1000kr pr påbegyndt time